Kategorier
Kunstnerne 2020

Josephine Ernst

”Jeg arbejder med at bryde fotografiets tradition, som et dokumentarisk medie. Jeg maler med virkeligheden i stedet for blot at vise den.

Udstiller i Vangede Kirke
sammen med Kurt John Jensen
og Mette Holmberg

Inspiration

Livet er kompliceret og består af mange lag.
Vi ser én ting og forestiller os noget andet – at se – er individuelt.
At vise virkeligheden på en ny måde kan sætte spørgsmål ved dens rigtighed og ved at ophæve virkeligheden visuelt kan det skabe nye synsvinkler.
At lave billeder er at pege på uopdagede ting – at skabe et nyt fokus.
At lave kunst er at ændre. At ændre er en kunst.

Metode

Med udgangspunkt i min uddannelse og gennem mange års virke som scenograf, har jeg valgt selv at skabe – udenfor teatrets mure – mine egne verdener og fiktive rum. Jeg arbejder med kontrasten mellem naturen og det menneskeskabte og menneskenes efterladenskaber.

Tidens tand er meget fascinerende, for det minder os om livets gang, dets gentagelser og afslutning.
Jeg arbejder samtidig også med at bryde fotografiets tradition, som et dokumentarisk medie. Jeg maler med virkeligheden i stedet for blot at vise den. Fotografiet kan sagtens fortælle eventyr, visioner og vise følelser, selvom grundelementerne udspringer fra hverdagen og det, der er tæt på os, som vi ellers ikke har øje for.

Ved at sammensætte foto i flere lag og med fokus på samspillet mellem lys og mørke opnår jeg en ny og anderledes virkelighed, som herefter bliver trykt på lærred, transparent materiale eller museumspapir.

Mange af mine motiver gentager sig for hele tiden at blive sat ind i en ny sammenhæng – ligesom den samme frase tit bliver gentaget i de forskellige instrumentgrupper inden for den klassiske musik.
Motiverne er bygget op af betragtninger over Sveriges natur, storbyers kultur og de genstande, som den menneskeskabte forbrugerkultur efterlader. På den måde kan fotografiets virkelighed ophæves og nye vinkler på tilværelsen eller nye stemninger kan opleves – afhængig af beskuerens egen baggrund, relationer og tanker.

Medlem af:
BkF, Billedkunstnernes Forbund, KKS, Kvindelige Kunstneres Samfund og DS, Danske Scenografer.

Hjemmeside