Kategorier
Kirker i Gentofte

Vangede Kirke

Lørdag den 28. oktober
10:00-16:00 Kunstudstilling

Søndag den 29. oktober
10:00-11:00 Gudstjeneste
10:00-16:00 Kunstudstilling

I Vangede Kirke udstiller:

Inga Vestergaard Sørensen, skulptør
Ingrid Møller, billedkunstner
Tina Strømann, fotograf

Adresse:
Vangedevej 50
2820 Gentofte

Indtil 1931 havde Vangedeborgerne kirkeligt tilhørsforhold til Gentofte kirke. Menighedsrådet her besluttede dog i 1918 at købe en mindre villa på daværende Vangedevej 7, i dag den grund mellem Brogårdsvej 115 og Lyngbyvej, hvor der er parkeringsplads. I villaen blev der indrettet en kirkesal i stueetagen og en præstebolig på første sal. Samtidig ansatte Gentofte menighedsråd en præst til fortrinsvis at betjene menigheden i Vangede.

Skolebygningerne på Vangede Bygade fra 1880 med senere tilbygninger havde stået tomme siden 1923, da eleverne blev flyttet til Tjørnegårdsskolen. Takket være stor indsats fra Vangedepræsten lykkedes det i 1925 at købe skolebygningerne af kommunen for halvdelen af ejendomsværdien.

Man søgte derefter byggemyndighederne om at måtte indrette kirke i den tidligere badebygning fra 1907 og om at måtte indrette menighedshus og præstebolig i de skolebygninger, der var fra 1880. Den 24. maj 1926 kunne den første egentlige Vangede kirke indvies af biskop Ostenfeld, om end den de første 5 år var annekskirke til Gentofte kirke.

Vangede Kirke

I 1950’erne kom der gang i tilflytningen til Vangede, så i foråret 1961 regnede man med, at der snart ville være 18-20.000 indbyggere i Vangede. Det ville være mere, end den lille kirke i Vangede kunne betjene.
En nedsat kirkekomite bad derfor kirkeministeriet undersøge, om trekantgrunden ved Vangedevej / Vangede Bygade ville kunne godkendes til et eventuelt kirkebyggeri. 

Efter flere års arbejde kom der i 1965 realitetsforhandlinger med såvel kirkeministeriet som Gentofte kommune, bl.a. om et mageskifte, så kommunen overtog den eksisterende kirke og kirkegrunden, mod at menighedsrådet i stedet fik rådighed over trekantgrunden.

I april 1966 opfordrede Vangede kirkekomite professor, arkitekt J.O. von Spreckelsen til at udarbejde et skitseprojekt til en ny centralkirke. Grundstenen blev nedlagt den 3. september 1972 af kirkeminister Dorte Bennedsen, og kirken blev indviet den 17. marts 1974 af biskop J.B. Leer Andersen med deltagelse af ikke mindre end 1200 af sognets beboere.

Læs mere om Vangede Kirke

Læs mere om kunstnere i KIK