Kategorier
Kunstnerne 2023 - Læs mere

PETER EICHEN

Om Peter Eichen, skrevet af Tom Jørgensen:

”Motivernes gådefulde og melankolske skær får et stofligt og særdeles nærværende modspil. Et modspil, der ikke består i at skildre den ydre lighed med naturen, men er et forsøg på i det enkelte billede at fange nedbrydelsen af stoffet, gengive forfaldet, sprækkerne og rusten, som får selv det stolteste bygningsværk til med tiden at opløses og blive til natur igen. Denne dobbelthed finder man også i Eichens måde at bygge et billede op på. Formelt ser man en figurativt arbejdende kunstner med et sikkert blik for bygningens skarpt afgrænsede flader og geometriske planer, men denne rationelle billedopbygning mødes af en teknik, hvor man har indtryk af, at tilfældigheder spiller en mindst lige så stor rolle som de logiske og klassiske billedkvaliteter.”

Af Tom Jørgensen

Kontakt. 28690543

Du kan læse mere på hans hjemmeside her: Peter Eichen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.