Kategorier
Kirker i Gentofte

Hellerup Kirke

Lørdag den 28. oktober
10:00-16:00 Udstilling

Søndag den 29. oktober
10:00-11:00 Gudstjeneste
10:00-16:00 Udstilling

I Hellerup Kirke udstiller:
Pernille Koch, billedkunstner
Charlotte Tønder, bronzeskulptør

Adresse:
Margrethevej 7 A
2900 Hellerup

Kirkens historie:

Hellerup Kirke blev indviet 14.10.1900.

Kirken er tegnet af arkitekt Thorvald Jørgensen (1867-1946) og opførelsen kostede kr. 86.007,87 kr, hvoraf knap 2/3 var indkommet som gaver. Hellerup blev året efter, 28.9.1901 udskilt fra Gentofte Sogn som et selvstændigt sogn. Kirken overgik fra kommunal til privat eje 1.4.1974.

Om Kirken

Kirken er opført under byggestilsperioden Historicismen, den har mange romanske træk, men er ingen slavisk kopi af en middelalderkirke. Grundplanen er en korskirke med koret mod vest og et 36 m højt tårn mod øst med hovedindgangen. Bygningen er opført i gule sten med hvidt pudsovertræk og har indlagte dekorationsbånd og gavlforstærkninger i kalk- og kridtsten. Taget er af røde tagsten, nylagt i 1999. Kirken havde oprindelig et mindre kor, der blev revet ned i 1918, og erstattet af det nuværende større.

Koret er udsmykket med et glasmosaikvindue fra år 1900 af C.N. Overgaard og fire glasmosaikvinduer fra 1918 af Johs. Kragh forestillende de fire ærkeengle. Samme kunstner har udført rosetvinduerne i tårnet mod øst (1928) og i søndre korsarm (1940). Ved 100-årsjubilæet i år 2000 modtog Hellerup Kirke en stor donation, som muliggjorde opførelsen af et nyt indgangsparti med rampe, der blev indviet i juni 2003. Ved 50-års jubilæet i 1950 fik kirken sin nuværende altertavle, udført af billedhuggeren Aksel Theilmann som en middelalderlig fløjtavle.

Den oprindelige altertavle fra år 1900 bestod af et rammeværk udskåret af Niels Larsen Stevns med to indsatte malerier af Lorens Frølich, både ramme og malerier kan ses i kirken. Døbefonten af tin og poleret messing er fra kirkens opførelse, fonten med tilhørende dåbsfad og dåbskande er tegnet af Sigfried Wagner og udført på Mogens Ballins værksted. Prædikestolen er ligeledes fra år 1900, stolestaderne og Marcussen-orglet med 33 stemmer fra 50-årsjubilæet.

Adresse:
Margrethevej 7 A
2900 Hellerup

Tlf: 39 62 11 41

Yderligere information: Hjemmeside
Åbningstider: Dgl. kl. 9-16

Læs mere om kunstnere som deltager i KIK 2023 her: